موتورسواری و اتومبیل رانی شهر تازیان

امینه تارخ اولین بانوی موتور سوار هرمزگانی

 

 برا دیدن تصاویرهای بیشتر رو شمارهای زیر کلیک کنید

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

امینه تارخ فرزند امین تارخ ساکن شهر تازیان پایین .از سن 10 سالگی به کمک پدرم موتور سواری را اموختم اوایل با موتور سی جی و تریل موتور سوارس میکردم در سن 12سالگی به کمک پدرم ماشین سواری اموختم .پدرم مشوق خیلی خوب من بوده و هست.درسن 13 سالگی پدرم به عنوان هدیه برایم موتور خرید2 ماه بعدمادرم بعلت استرسی که از اسیب دیدن من داشت وقتی مدرسه بودم موتورم را فروخته بود.وقتی از مدرسه برگشتم خیلی ناراحت شدم و یک روز کامل با مامانم حرف نزدم .چند سال بعد از ان با موتور برادرم که باجاج 180 بود موتور سواری میکردم .بعد از ازدواجم همسرم هم که به موتور سواری علاقه زیادی داشت تریل 250 خریداری کرد و من هم بخاطر علاقه زیادم به موتور سواری گهگاهی سوار میشدم....درسال 1394 وقتی در محل کارم بودم اقای دریازاده محترم بخاطر معرفی اطرافیانم نزد من امد و به من گفتن اگر علاقه مند هستید به موتورسوارن بندرعباس بپیوندم.من هم که علاقه زیادی به موتورسواری داشتم قبول کردم و پس از اماده شدن پیست شهر تازیان و خریدن موتور تمریناتم را شروع کردم..... 

 

گزارش تخلف
بعدی